Pro-Fil

Pro-Fil

ročník II, 2001

Pro-Fil
         
   

Webový časopis Pro-Fil je otevřený všem zájemcům o filosofii, kteří zde budou nacházet texty (stati, recenze, upozornění) vhodné zejména pro výuku filosofie a současně zde mohou uplatnit své vlastní příspěvky, které lze nabídnout na adresy členů redakce. Publikovat zde mohou jak učitelé, tak i studenti, příspěvky jsou recenzovány nikoli však honorovány. Témata nejsou předem nijak vymezena. Uveřejněné příspěvky požívají stejně autorské ochrany jako v kterémkoli jiném publikačním médiu.

Místo pro jméno sponzora

 

Pokyny pro autory Jak citovat z e-médií?
Jak psát pro Pro-Fil?

Stability 

  Pro-Fil č. 1
Statě

se zde budou obnovovat pravidelně s každým novým číslem. Přešli jsme na vydání 2x za rok.

  • Jan Zouhar
Poznámka k pojetí filosofie
  • Bjorn Jespersen: 
Hledání hyperintenzionality
  • Jiří Raclavský:
Co je a k čemu je logika
  • Jakub Vojta

Proklovi předchůdci - stručné dějiny hypostatického Universa v platónismu

  • Friedo Ricken
Je přátelství ctnost? 
Jednota pojmu přátelství 
v Etice Nikomachově
Diskuse a polemika:
  • Rostislav Niederle: 
Existuje Josef K.?
  • Josef Krob: 
Odpovídám, tedy existuji
  • Pavel Materna:
Některé poznámky k Bělohradově stati „Identita, modalita a čas“
  • Radim Bělohrad:  
Reakce na Maternovu odpověď
 
Aktuality    Recenze - poslední aktualizace 6. 6. 2001  
Recenze budou narozdíl od článků obnovovány průběžně, nezávisle na aktuálním čisle vydání.
N. R. Pearcy, 
Ch. B. Thaxton:  
Duše vědy
Michael Walzer:  Interpretace a sociální kritika
Roland Simon-Schaefer:  Trocha filosofie pro Bereniku
Richard H. Popkin
Avrum Stroll:
Filozofie pro každého
Paul Thagard:   Úvod do kognitivní vědy
P.  Balzer, 
K. P. Rippe: 
Philosophie und Sex. Zeitgenösische Beiträge
František Koukolík:  Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy
J.S. Mill Bentham, utilitarismus 
V. Gluchman: Etika sociálních důsledků...
Peter Brown: Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství
Muriel Mandellová: Logické hádanky a jak je řešit
Josef Bokr, Jan Svatek: Základy logiky a argumentace
Gilligan Carol:  Jiným hlasem.
Giordano Bruno: 400+1

Viktor Knapp, Aleš Gerloch

Logika v právním myšlení
 
    Anotace  
   

Okasionality

 

 

Archiválie

  r. 2000: č. 1, 2, 3, 4
Stránky spravuje Josef Krob   
jaico.gif (308 bytes)
 


Vychází na Katedře filosofie FF MU Brno
redakce: Radim Brázda (etika), Zdenka Jastrzembská (elév, jazyková korektura),  Josef Krob (ontologie, gnoseologie), Josef Petrželka (dějiny filosofie), Marek Picha (elév), Jiří Raclavský (logika). 
Číslovaná verze vychází 2x ročně, aktuální část je udržována průběžně.
Příspěvky můžete zasílat na adresy členů redakce ve formátu Word, TeX a HTML.
ISSN 1212-9097
start 21. 2. 2000