profil_logoi_modre.gif (1282 bytes)

© ProFil 2000

Jazyková korektura:
Zdeňka Jastrzembská

Doc. PhDr., CSc. KF FF MU Josef Krob Descartova fyzika a její kritika
Doc. PhDr., CSc. KF FF MU Jaroslav Hroch K etickým a estetickým koncepcím soudobého amerického neopragmatismu
PhDr. Dr., KF FF MU Radim Brázda „Západní“ a „východní“ hodnoty? Cesta od kolektivismu k individualismu a zpět.
PGS , KF FF MU Jakub Vojta Negativní vymezení Jedna u Prokla. Negativní teologie u Prokla: hypostaze hen
PGS, KF FF MU Martin Boštík Nábožensko-etický rozměr Platónova pojetí filosofického způsobu života
PGS, KF FF MU Jiří Raclavský Existence jako vlastnost
ST, KF FF MU Zdenka Jastrzembská Hry proti přírodě
ST, KF FF MU Occamova břitva O zombících
RecenzeAnotaceRecenz RecenzeAnotaceRecenze RecenzeAnotaceRecenze
PGS, KF FF MU Daniel Špelda Nesnáze s filosofií dějin vědy
PhDr. Dr., KF FF MU Radim Brázda Etika (opět) jako optimální životní technologie

 

 

: