Aktuality:
  • Nové tisíciletí

 

profil_logoi_modre.gif (1282 bytes)

4

 

 

 

© ProFil 2000

Jazyková korektura
Zdeňka Jastrzembská

state.jpg (1551 bytes)
PGS, Katedra Filosofie FF MU, Brno

Jiří Raclavský

Formulace Leibnizova zákona identity v TIL

 

Jiří Raclavský Modality identity a případ Venuše
ST, Katedra Filosofie FF MU, Brno Marek Picha Simulace a duplikace vědomí
PGS, Katedra Filosofie FF UP Olomouc Ivo Hlaváč Identita jako sociální konstrukce
PGS, Katedra Filosofie FF UP Olomouc Marek Petrů Identita ve třech světech
ST, Katedra Filosofie FF MU, Brno Radim Bělohrad Identita, modalita a čas
recenze.jpg (1712 bytes) ST, Katedra Filosofie FF MU, Brno Zdenka Jastrzembská Vopěnkův geometrický názor
PGS, Katedra Filosofie FF MU, Brno Marek Otisk Heinzmannova Středověká filosofie
PGS, Katedra Filosofie FF MU, Brno Ondřej Sládek Známý neznámý Aurelius Augustinus

***

dorostenci.jpg (2378 bytes)

state.jpg (1551 bytes)

Fil – AJ, 2. ročník

FF MU Brno


Romana Kopečková

Je Faidros prvním Platónovým dialogem?


2. roč. phil.- rel.

FF MU v Brně

Milan Fujda Empedoklés v kosmickém kolotoči Lásky a Sváru

: